Meer betaalbare koopwoningen voor starters

Na de zomer komt minister Hugo de Jonge met een Kamerbrief waarin hij de Tweede Kamer zal informeren  over de werking van het Nationaal Fonds Betaabare Koopwoningen. 

Op 7 februari 2023 kondigde minister De Jonge in een Kamerbrief een aantal uitgangspunten aan voor het op te richten Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen. Ook deed hij hierin de toezegging dat Stichting OpMaat betrokken wordt bij de totstandkoming van het fonds. De minister wil de volgende uitgangspunten voor het Koopfonds hanteren:


*
Inzet op starters met een huishoudinkomen tot maximaal 2 keer modaal.

* Voor nieuwbouwwoningen tot de betaalbaarheidsgrens (€ 355.000) als maximumprijs.

* Maximaal € 50.000 koperskorting om koper voor risico’s te behoeden.

* De minister verwacht ook een bijdrage aan het fonds van ontwikkelaars en gemeenten.

* Na de zomer zal de uitwerking van het Nationaal Fonds gereed zijn.


Op 8 december 2022 stemde de Tweede Kamer unaniem in met een eerste rijksbijdrage van 40 miljoen voor een Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen. Met een bijdrage uit dit Koopfonds kunnen starters met een middeninkomen via KoopStart een nieuwbouwwoning voor een fors lagere prijs dan de marktwaarde kopen.  
Projectontwikkelaars, woningcorporaties, gemeenten en provincies kunnen met KoopStart betaalbare koopwoningen ontwikkelen voor starters. 
Het Ministerie van BZK werkt in overleg met Stichting OpMaat het Koopfonds verder uit. 
Stichting OpMaat heeft eind oktober 2022 een voorstel "Contouren Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen" gelanceerd over het oprichten van een Koopfonds voor koopstarters.

    Koopfonds in het kort

  • Betaalbare nieuwbouw starterswoningen
  • Toepassing van KoopStart
  • Revolverend inzetbaar

Vragen?


Heb je meer vragen over het Koopfonds? Lees de vragen & antwoorden over het op te richten Koopfonds en volg de ontwikkelingen via deze website.

Koopfonds met KoopStart

 

Via het Koopfonds worden woningen verkocht met de verkoopoplossing KoopStart. Op deze manier wordt een woning voor een lagere prijs dan de marktwaarde verkocht aan de koper. Het verschil tussen deze lagere verkoopprijs en de marktwaarde betaalt het Koopfonds en noemen we koperskorting. Als de woning wordt doorverkocht betaalt de eerste koper deze koperskorting weer terug aan het Koopfonds plus of min een evenredig deel van de waardestijging of -daling van de woning.