Meer betaalbare koopwoningen voor starters

Tijdens het commissiedebat Wonen op 31 januari 2024, is de minister van BZK gevraagd naar de voortgang van het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen. Minister Hugo de Jonge heeft hierop geantwoord dat het ministerie begin 2024 besloten heeft om 3 partijen, waaronder OpMaat, in de gelegenheid te stellen een subsidieaanvraag in te dienen voor de uitvoering van het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen. De ambitie van het ministerie is nog steeds om het Koopfonds in 2024 te starten.


Er komt 30 miljoen extra beschikbaar voor het Nationaal Koopstartfonds. In totaal is daarmee 70 miljoen beschikbaar om meer betaalbare koopwoningen voor koopstarters te bouwen in 2024. Een amendement hierover van Kamerleden Pieter Grinwis (CU) en Peter de Groot (VVD) werd unaniem aangenomen door de Tweede Kamer op 24 oktober 2023. Ook steunde de Kamer een motie van D’66-Kamerlid Faissal Boulakjar waarin hij  om meer betaalbare koopwoningen onder de 250.000 euro te bouwen. OpMaat is positief verrast door deze uitkomsten die goed nieuws zijn voor koopstarters.


Op 19 september 2023 kwam minister Hugo de Jonge met een Kamerbrief waarin hij de Tweede Kamer heeft geinformeerd over de uitwerking van het Nationaal Fonds Betaabare Koopwoningen. 

Op 7 februari 2023 kondigde minister De Jonge in een Kamerbrief een aantal uitgangspunten aan voor het op te richten Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen. Ook deed hij hierin de toezegging dat Stichting OpMaat betrokken wordt bij de totstandkoming van het fonds. De minister wil de volgende uitgangspunten voor het Koopfonds hanteren:


*
Inzet op starters met een huishoudinkomen tot maximaal 2 keer modaal.

* Voor nieuwbouwwoningen tot de betaalbaarheidsgrens (€ 355.000) als maximumprijs.

* Maximaal € 50.000 koperskorting om koper voor risico’s te behoeden.

* De minister verwacht ook een bijdrage aan het fonds van ontwikkelaars en gemeenten.

* Na de zomer zal de uitwerking van het Nationaal Fonds gereed zijn.


Op 8 december 2022 stemde de Tweede Kamer unaniem in met een eerste rijksbijdrage van 40 miljoen voor een Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen. Met een bijdrage uit dit Koopfonds kunnen starters met een middeninkomen via KoopStart een nieuwbouwwoning voor een fors lagere prijs dan de marktwaarde kopen.  
Projectontwikkelaars, woningcorporaties, gemeenten en provincies kunnen met KoopStart betaalbare koopwoningen ontwikkelen voor starters. 
Het Ministerie van BZK werkt in overleg met Stichting OpMaat het Koopfonds verder uit. 
Stichting OpMaat heeft eind oktober 2022 een voorstel "Contouren Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen" gelanceerd over het oprichten van een Koopfonds voor koopstarters.

    Koopfonds in het kort

  • Betaalbare nieuwbouw starterswoningen
  • Toepassing van KoopStart
  • Revolverend inzetbaar

Vragen?


Heb je meer vragen over het Koopfonds? Lees de vragen & antwoorden over het op te richten Koopfonds en volg de ontwikkelingen via deze website.

Koopfonds met KoopStart

 

Via het Koopfonds worden woningen verkocht met de verkoopoplossing KoopStart. Op deze manier wordt een woning voor een lagere prijs dan de marktwaarde verkocht aan de koper. Het verschil tussen deze lagere verkoopprijs en de marktwaarde betaalt het Koopfonds en noemen we koperskorting. Als de woning wordt doorverkocht betaalt de eerste koper deze koperskorting weer terug aan het Koopfonds plus of min een evenredig deel van de waardestijging of -daling van de woning.