De bovengrens voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt in 2024 verhoogd van € 405.000 naar € 435.000. De rijksoverheid verhoogt de grens voor ‘betaalbare koopwoningen’ van € 355.000 naar € 390.000.
 

Aanpassingen NHG 2024

De NHG-bovengrens gaat van € 405.000 in 2023 naar € 435.000 in 2024. Sinds enkele jaren wordt de NHG-grens niet meer aangepast aan de actuele situatie op de koopwoningmarkt, maar wordt teruggekeken naar een wat langere periode. Dit verklaart waarom de NHG-grens nu nog behoorlijk stijgt, terwijl de laatste tijd de prijzen ongeveer stabiliseren. Later dit jaar stelt de NHG de nieuwe normen vast voor de maximale financieringslast, zoals die gaan gelden in 2024.

 

Betaalbaarheidsgrens koopwoningen

De rijksoverheid verhoogt de grens voor betaalbare koopwoningen van € 355.000 in 2023 naar € 390.000 en 2024. Met ingang van 2023 was de betaalbaarheidsgrens losgekoppeld van de NHG-grens. Voortaan wordt de betaalbaarheidsgrens geïndexeerd met de CPI.
De betaalbaarheidsgrens is vooral van belang voor de nieuwbouwprogrammering: wat de rijsoverheid betreft, moet twee derde van de nieuwbouwwoningen die tot 2030 worden gebouwd,  betaalbaar zijn. Hiervan moet 40% betaalbare koop zijn, dus onder de grens van € 390.000.

 

‘Betaalbare koop’ en gemeenten

Om een woning met een prijs van € 390.000 te kunnen kopen is naar verwachting in 2024 een inkomen nodig van ongeveer 2 keer modaal (in 2023 is het modaal inkomen € 40.000).

Dit is veel hoger dan de doelgroep waarop veel gemeenten zich richten, wanneer zij willen dat nieuwbouwwoningen bereikbaar worden voor middeninkomens: vaak richten gemeenten zich op de inkomens tot anderhalf keer modaal (in 2023 € 60.000) of iets hoger. Zij definiëren ‘betaalbare koop’ of ‘sociale koop’ daarom vaak met bovengrenzen tussen € 260.000 en € 320.000. Het zou goed zijn als dit geformaliseerd wordt in een eigen categorie binnen ‘betaalbare koop’, namelijk ‘sociale koop’.

 

Meer weten?

Lees hier de Kamerbrief van minister De Jonge over de aanpassingen.