Er komt 30 miljoen extra beschikbaar voor het Nationaal Koopstartfonds. In totaal is daarmee 70 miljoen beschikbaar om meer betaalbare koopwoningen voor koopstarters te bouwen in 2024. Een amendement hierover van Kamerleden Pieter Grinwis (CU) en Peter de Groot (VVD) werd unaniem aangenomen door de Tweede Kamer op 24 oktober jl. Ook steunde de Kamer een motie van d’66-Kamerlid Faissal Boulakjar waarin hij  om meer betaalbare koopwoningen onder de 250.000 euro te bouwen. OpMaat is positief verrast door deze uitkomsten die goed nieuws zijn voor koopstarters.

 

Met veel belangstelling hebben we de behandeling van de begroting voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening door de Tweede Kamer gevolgd. De Kamerleden Pieter Grinwis (CU) en Peter de Groot (VVD) dienden een amendement in om de bijdrage van het Rijk voor de start van het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen met 30 miljoen te verhogen. Bij de stemming bleek het amendement de volle steun te krijgen van de gehele Kamer en is het unaniem aangenomen. In 2024 is er nu in totaal 70 miljoen beschikbaar om het Nationaal Koopstartfonds te kunnen starten.

 

Ook de motie van Kamerlid Faissal Boulakjar is aangenomen, waarin hij verzoekt om een aanzienlijk deel van de te bouwen betaalbare koopwoningen te realiseren met een verkoopprijs tot 250.000 euro. Boulakjar pleit voor waarborging van deze categorie zodat ook een grotere groep woningzoekenden, zoals alleenstaanden met een middeninkomen, een betaalbare woning kan kopen. Woningen met een koopprijs rond de gedefinieerde betaalbaarheidsgrens van 355.000 euro (390.000 per 1 januari 2024) is voor veel woningzoekenden niet haalbaar. OpMaat pleit al langer voor meer concrete afspraken over aantallen te bouwen in de categorie sociale koop, ruim onder de betaalbaarheidsgrens van 355.000 euro, zodat ook een starter met 1,5 keer modaal een woning kan kopen. Deze aangenomen motie zien wij dan ook als een steun in de rug.

 

De uitkomsten van de begrotingsbehandeling zijn goed nieuws voor al die starters die op zoek naar betaalbare sociale koopwoningen. En biedt ontwikkelaars en gemeenten meer kansen om hier initiatief te nemen en regie te pakken.

 

Gerelateerde nieuwsartikelen

Overheid wil snel verbetering positie koopstarters

In de kamerbrief ‘Meer kansen voor koopstarters’ kondigt de overheid een aantal maatregelen aan om starters op de koopmarkt te helpen.

Lees meer

Artikel FD: “Nationaal koopfonds moet starter op woningmarkt gaan helpen”

Het FD publiceerde het artikel “Nationaal koopfonds moet starter op woningmarkt gaan helpen”. Minister de Jonge heeft aangekondigd 40 miljoen...

Lees meer