OpMaat: Uitbreiding Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen levert 22.500 betaalbare koopwoningen op

 

Stichting OpMaat roept het nieuwe kabinet op de rijksbijdrage aan het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen te verhogen van 40 naar 400 miljoen euro. Hierdoor is het mogelijk om 22.500 betaalbare koopwoningen voor starters met middeninkomens te realiseren tot 2030. Voor deze groep is het momenteel vrijwel onmogelijk om een betaalbare koopwoning te kopen.


In de aanloop voor de verkiezingen roept Stichting OpMaat het nieuwe kabinet op om meer betaalbare koopwoningen te realiseren voor koopstarters, zodat ook zij weer verder kunnen met hun leven. Hiervoor geven wij 3 aandachtspunten voor het nieuwe kabinet:

  1. Doorontwikkeling Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen
    Uitbreiding van het Nationaal Fonds betaalbare Koopwoningen naar 400 miljoen in plaats van 40 miljoen. Hierdoor en door een bijdrage van ontwikkelaars is het mogelijk om 22.500 betaalbare koopwoningen voor koopstarters te bouwen tot 2030.

  2. Benoem sociale koop als aparte categorie
    Voeg sociale koop als volwaardige eigenstandige categorie toe in het beleid van provincies en gemeenten en verplicht gemeenten om een minimaal percentage sociale koop op te nemen in de nieuwbouwprogramma’s.

  3. Stimuleer woningcorporaties om ook aan de slag te gaan met sociale koop
    Zorg ervoor dat woningcorporaties bestaande- en nieuwbouwwoningen als sociale koopwoning gaan verkopen met koopoplossingen zonder financiële en juridische belemmeringen, zoals bij de balansverwerking bij woningen met een terugkoopregeling.

 

Lees het persbericht van 5 september 2023