Het FD publiceerde op 7 februari het artikel “Nationaal koopfonds moet starter op woningmarkt gaan helpen”. Minister de Jonge heeft aangekondigd 40 miljoen beschikbaar te stellen voor het Nationaal koopfonds voor starters, op unaniem verzoek van de Tweede Kamer. Hij komt nu met een aantal randvoorwaarden. Het artikel gaat in op de oplossing die de regeling biedt en de randvoorwaarden die de minister hieraan stelt.

De Jonge hoopt dat het Nationaal Koopfonds nog dit jaar kan bijdragen om de eerste starters te helpen aan een betaalbare koopwoning. Door de sterk gestegen huizenprijzen en de momenteel hoge rente, is het kopen van een woning voor veel starters onbetaalbaar geworden.

Om prijsopdrijving te voorkomen komt de minister nu met een aantal randvoorwaarden: met een bijdrage van het fonds kunnen ontwikkelaars koopwoningen onder de marktwaarde aanbieden aan starters met een inkomen tot 2x modaal. De marktwaarde van de woning mag bovendien niet meer zijn dan €355.000 om te voorkomen dat de kopers grote financiële risico's lopen.

 

Gerelateerde nieuwsartikelen

Overheid wil snel verbetering positie koopstarters

In de kamerbrief ‘Meer kansen voor koopstarters’ kondigt de overheid een aantal maatregelen aan om starters op de koopmarkt te helpen.

Lees meer

Stand van zaken Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen

OpMaat is in overleg met het ministerie van BZK over de oprichting, de werking en het effect van het Koopfonds. Er is sprake van veel belangstelling...

Lees meer