Hieronder lees je de meest gestelde vragen en antwoorden over het op te richten Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen (Koopfonds). Het Koopfonds is in oprichting en de uitwerking zal de komende maanden plaatsvinden. Volg de laatste ontwikkelingen op www.hetkoopfonds.nl

 

Wat is het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen/ Koopfonds?

Het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen is een initiatief van stichting OpMaat. Dit fonds maakt het mogelijk dat starters een betaalbare woning kunnen kopen. Met een bijdrage vanuit het Koopfonds kopen starters een nieuwbouwwoning met KoopStart voor een lagere prijs dan de marktwaarde. Bij latere verkoop komt deze bijdrage plus een deel van de waardeontwikkeling van de woning weer terug in het fonds. Het fonds is nog in ontwikkeling en de verwachting is dat in de zomer aanvragen kunnen worden ingediend.

Waarom een Koopfonds?

De woningmarkt staat nog steeds onder druk. Er is een groot tekort aan woningen en dan vooral juist aan woningen die betaalbaar zijn. Dit is niet op korte termijn opgelost. Het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen (Koopfonds) helpt koopstarters van nu en straks om een betaalbare woning te kopen.

Wat is het doel van het Koopfonds?

Door de oprichting van een Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen kunnen meer starters hun eerste koopwoning kopen. Het fonds maakt nieuwbouwkoopwoningen betaalbaar voor starters.

Voor wie is het Koopfonds bedoeld?

Het Nationaal Koopfonds is er voor koopstarters. Voor die mensen die te veel verdienen voor een sociale huurwoning en te weinig voor een koopwoning. Via het fonds kunnen zij toegang krijgen tot de koopwoningenmarkt. Het Koopfonds maakt nieuwbouwwoningen betaalbaar voor starters met inkomens tot 2x modaal. 

Wanneer is het fonds er?

We gaan er  nu vanuit dat het Koopfonds in het voorjaar 2024 operationeel kan zijn.

Wat voor woningen zijn te koop via het Koopfonds?

Via het Koopfonds worden nieuwbouwwoningen verkocht voor een veel lagere verkoopprijs dan de marktwaarde. De woning wordt hierdoor bereikbaar en betaalbaar. Op deze manier kan iemand bijvoorbeeld een kwalitatief goede starterswoning met een marktwaarde van € 300.000 kopen voor € 250.000.

De woningen zijn echte starterswoningen, ze zijn compact maar van goede kwaliteit. Ze worden aangeboden door projectontwikkelaars, corporaties en gemeenten.

Hoe werkt het fonds?

Een starter koopt via het fonds de woning voor een lagere prijs dan de marktwaarde. Er zit dus een verschil tussen de marktwaarde en de prijs die de starter betaalt. Dit prijsverschil noemen we koperskorting. De aanbieder van betaalbare nieuwbouwwoningen (ontwikkelaar, corporatie of gemeente) doet een beroep op het fonds om tweederde van het prijsverschil gefinancierd te krijgen. Als de woning later wordt doorverkocht, betaalt de koper de koperskorting en een deel van de waardeontwikkeling aan het fonds. Hiermee kan het fonds weer een andere starter blij maken.

Ik wil in aanmerking komen voor zo’n woning. Wat moet ik doen?

Je kunt als koper niet zelf een beroep op het fonds doen, dit gaat via de projectontwikkelaar, corporatie of gemeente. Je kunt je dus ook niet alvast aanmelden voor een bijdrage van het fonds. Op onze website vind je de partijen met een licentie KoopStart die mogelijk koopwoningen met KoopStart aanbiedenHoud ook het lokale aanbod van nieuwbouw koopwoningen in de gaten.

Is het fonds er voor langere tijd?

Het fonds is niet eenmalig of tijdelijk. Doordat namelijk de koperskorting en de waardedeling terug komen in het fonds, kunnen er opnieuw woningen betaalbaar worden aangeboden. Ook is het op termijn mogelijk dat het fonds externe financiering aantrekt, zodat er nog veel meer koopwoningen betaalbaar worden gemaakt voor de doelgroep.

Wat betekent dit Koopfonds voor projectontwikkelaars?

Projectontwikkelaars kunnen een beroep doen op het fonds om koopwoningen betaalbaar aan te bieden aan de doelgroep. Zij dragen dan zelf 1/3 van de koperskorting bij. De koper krijgt de koperskorting van het Koopfonds en betaalt bij doorverkoop de koperskorting ook weer aan het fonds terug.

Van wie is het Koopfonds ?

Het Koopfonds wordt ondergebracht in een aparte stichting. Dit moet nog verder worden uitgewerkt. Het Rijk en de ontwikkelende partijen leveren het startkapitaal voor het National Fonds Betaalbare Koopwoningen.

Werkt het Koopfonds prijsopdrijvend?

Het Koopfonds is alleen beschikbaar voor een doelgroep waar anders geen koopwoning voor beschikbaar is. Het gaat dus om een beperkt aantal woningen, ook nog eens alleen nieuwbouw en de beïnvloeding van de marktprijzen zal daarom te verwaarlozen zijn.

De koperskorting is ook geen cadeautje. Op het moment van verkoop rekenen kopers af met het fonds en kunnen we weer andere mensen blij maken.

Wat is de rol van OpMaat bij het Koopfonds?

OpMaat is de bedenker van het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen. Als expertisecentrum voor betaalbare koopwoningen vinden we dat er meer gedaan moet worden voor starters die een woning willen kopen en een eerste stap op de woningmarkt willen zetten. Daarom hebben we het initiatief genomen voor een Koopfonds. Op deze manier kunnen er doorlopend betaalbare koopwoningen aan de doelgroep worden verkocht. Wij zijn de aangewezen partij om de uitvoering van het fonds op ons te nemen. Momenteel zijn wij betrokken bij de uitwerking van het Nationaal Koopfonds en in overleg met het ministerie van BZK hierover.